Rozprzestrzeniające się w budynku mieszkalnym lub firmowym ogień i bardzo wysoka temperatura mogą skutkować nie tylko bardzo dużymi zniszczeniami i utratą naszego dorobku, ale przede wszystkim są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających w budynku. To dlatego w obiektach budowlanych niezwykle istotną rolę odgrywają systemy przeciwpożarowe.

Znajdujące się w naszej ofercie ręczne przyciski oddymiania współpracują z centralami i są tym samym istotnym elementem wykonawczym całego systemu – przeznaczone są do ręcznego uruchamiania alarmu pożarowego. Swoje zastosowanie znajdują one zarówno w budynkach mieszkalnych, jak również obiektach użyteczności publicznej.

W naszym asortymencie można znaleźć kilka modeli przycisków oddymiania powietrza w konkurencyjnych cenach. Przycisk oddymiania powietrza standardowo wyposażony jest w dwie diody LED: dozoru (zieloną) i uruchamiania (czerwoną). Poza sygnalizacją diodową urządzenie posiada również system sygnalizacji akustycznej. Cena urządzenia zależy od preferowanego modelu, wszystkie warianty posiadają wymagane świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodności oraz aprobaty techniczne.

Przycisk oddymiania RPO-01

Przycisk oddymiania RPO-01

RPO-01 Ręczny przycisk oddymiania 
Przycisk oddymiania RT-45

Przycisk oddymiania RT-45

Ręczny przycisk oddymiania RT-45